Запазване на час

За нас

Business Day осигурява връзката между Вас и Вашите потенциални клиенти. Печелим доверие!

Ние сме екип, който непрекъснато търси и прилага правилните практики в привличането на нови клиенти и развитие на продажбите за всеки един бизнес.

Как работим?

Вие ни запознавате с Вашите приоритети, по отношение на продажбите и очакванията Ви от сътрудничеството с нас, за да поставим цели и срокове за осъществяване. 

Направете работния ден – Бизнес Ден.